Veel gestelde vragen


 • Plaats de auto op een horizontale ondergrond;
 • Zet uw motor stil;
 • Wacht ongeveer 2 minuten (de olie moet teruglopen naar het carter).


 • 1) Conventioneel oliepeilen met een peilstok: Trek de peilstok uit de peilstokhouder van de motor; Maak de onderkant met de merktekens van de peilstok goed schoon met een niet-pluizende doek; Steek de peilstok eventjes terug in de peilstokhouder. Let erop dat u hem volledig insteekt tot op het steunpunt en dat er geen vuiligheid in de motor komt via het gat van de peilstokhouder; Haal de peilstok direct uit de peilstokhouder voor een correcte meting; Controleer het oliepeil opnieuw; Als het olieniveau goed is, steek de peilstok weer volledig in de peilstokhouder van de motor.

  2) Oliepeilen via een digitale display op het instrumentarium, bij peilstokloze motoren: Zet het contact aan met de sleutel of door op de startknop te drukken in geval van “keyless-entry”; Controleer het oliepeil op de digitale display.

Ja, een motor kan een klein deel van de motorolie verbruiken tijdens het verbrandingsproces. Om motorschade te voorkomen wordt aanbevolen het oliepeil in de motor regelmatig te controleren. Het herhaaldelijk bijvullen van olie betekent echter niet dat de olie niet hoeft te worden ververst.

Hoewel het normaal is dat een motor een kleine hoeveelheid motorolie kan verbruiken (die tussen de verversingen wordt bijgevuld) is het niet normaal dat de olie erg vaak moet worden bijgevuld. Daar kunnen de volgende mogelijke oorzaken aan ten grondslag liggen:

 • onjuist type motorolie, zoals een te dunne motorolie.
 • raadpleeg uw onderhoudsboekje of vraag ons een passend olieadvies voor uw voertuig door middel van ons contactformulier;
 • de mechanische staat van de motor, zoals versleten zuigerveren, versleten klepseals of lekkende keerringen/pakkingen
 • het rijgedrag, zoals het rijden van veel korte ritjes of een sportief rijgedrag.

Dit is mogelijk indien de autofabrikant meerdere viscositeiten opgeeft voor uw motor. Afhankelijk van het klimaat (warme of koude omgeving) en het rijgedrag (sportief of zuinig) kan worden overgestapt naar een andere viscositeit. Kijk voor de juiste viscositeit in uw onderhoudsboekje.

Normaal gesproken zijn de motor en versnellingsbak van elkaar gescheiden qua smering. Zowel de viscositeit alsmede de gebruikte additieven zijn verschillend waardoor er sprake is van een ander product. Bij oude auto’s kunnen er uitzonderingen zijn, waarbij de motorolie zowel de motor als versnellingsbak smeert. Controleer het instructieboekje voor de voorgeschreven motor- en versnellingsbakolie.

Het verversen van olie is noodzakelijk voor een goede smering en een reinigende werking in de motor en versnellingsbak/automaat voor optimale prestaties en een gunstig brandstofverbruik. De kwaliteit van de olie loopt vaak terug als gevolg van:

 • verdunning van de motorolie met brandstof, vooral bij korte ritjes. Verdunning van de olie treedt ook op doordat de olie op afschuiving wordt belast in de roterende en translerende motoronderdelen;
 • oxidatie van de olie, als gevolg van het (zwaar en langdurig) thermisch belasten van de motor en versnellingsbak/automaat;
 • verbruik van additieven, bijvoorbeeld ten behoeve van het afvoeren en in oplossing houden van het vuil. De olie neemt inwendige en uitwendige vervuiling op zoals water als gevolg van condensatie, verbrandingsresten, roetdeeltjes i.g.v. een dieselmotor, metaaldeeltjes als gevolg van slijtage, enz. Hierdoor wordt de olie weer ingedikt met vuil.

Controleer uw oliepeil minstens een keer per maand of elke duizend kilometer. Doe hetzelfde voordat u lange afstanden gaat rijden. Vul zodra het olieniveau (bijna) op minimum staat op de peilstok, het juiste type olie bij via de vulopening volgens de instructie van de automobielfabrikant. Het moment van olie verversen moet ook volgens de instructie van de automobielfabrikant en dat gaat meestal via uw garage.

Het tijdstip voor het verversen van de olie wordt door de fabrikant bepaald aan de hand van de technische prestaties van de motor, de eigenschappen van de smeerolie en het rijgedrag. Hiervoor zijn over het algemeen twee factoren bepalend: het aantal afgelegde kilometers en de gebruiksduur. Onder bepaalde gebruiksomstandigheden zoals bij stadsritjes en vele korte ritten is het echter van belang de olie vaker te verversen.

Zeker niet. Tijdens het gebruik wordt olie belast op afschuiving, vervuiling en oxidatie. Naarmate de olie langer wordt gebruikt nemen de eigenschappen af die weerstand moeten bieden tegen deze belastingen. Voordat deze eigenschappen beëindigd zijn moet de olie worden ververst. Door alleen olie bij te vullen zal het bestaande vuil in de olie zich gaan afzetten in de motor. Dit zal leiden tot vermindering van de motorprestaties en kan de motorslijtage doen toenemen.

In gesloten verpakkingen blijft de olie lang goed. Verpakkingen die open zijn geweest moeten echter goed worden gesloten om oxidatie van de olie te voorkomen. Bij twijfel de verpakking met olie goed schudden en daarna wat olie in een schoon en droog doorzichtig glas schenken. Laat het glas met olie even staan. Is de olie helder dan kan deze nog worden gebruikt. Wanneer de olie troebel blijft is deze niet meer te gebruiken.

Op koolwaterstof gebaseerde producten zijn schadelijk voor het milieu. U kunt uw gebruikte olie verzamelen en inleveren bij het chemie depot van de afvalbrengpunt in uw gemeente.

Nee, niet altijd. Indien de ACEA/API oliespecificatie voor zowel een benzine- als dieselmotor is voorgeschreven, kan de motorolie in beide typen motoren worden gebruikt. Er moet eerst goed worden nagegaan welke ACEA/API oliespecificatie is voorgeschreven voor de desbetreffende benzine- als dieselmotor alvorens een olietype wordt gekozen. Bij API staat de letter ‘S’ voor benzine en letter ‘C’ voor diesel. Zie ook de volgende vraag

Aan de hand van ACEA en API specificaties. Echter zijn dit minimale eisen waar een motorolie aan moet voldoen. Een motorolie kan deze minimale eisen ruimschoots overschrijden. De meeste constructeurs stellen namelijk buiten deze algemene eisen ook eigen eisen op.

Olie voor dieselmotoren is meer gericht op afschuifbelasting in verband met het relatief hoog koppel bij lage toerentallen. Verder moet de olie de eigenschap hebben om roet van het verbrandingsproces als uitlaatgas van de EGR (Exhaust Gas Recirculation: Uilaatgas recirculatie) op te kunnen nemen. Daarnaast zijn er voor dieselmotoren met roetfilters (DPF: Diesel Particulate Filter) ‘Low SAPS’ olie (Low Sulphated Ash, Phosphorus, Sulpher) vereist om het dichtslibben van roetfilters te voorkomen en daarmee de levensduur van roetfilters te verlengen.

De ACEA (Association des Constructeurs Européens de l’Automobile) oliespecificaties vormen de basiskwaliteitsaanduidingen en fabricagevoorschriften waaraan iedere Europese oliemaatschappij zich conformeert.

 • A-oliën voor benzinemotoren van personenauto’s
 • B-oliën voor dieselmotoren van personenauto’s
 • C-oliën voor zowel benzine als dieselmotoren van personenauto’s
 • E-oliën voor dieselmotoren van vrachtwagens

De ACEA specificaties zijn aangevuld met een getal, waarbij dit getal exact de specificatie aangeeft. Dit wil niet automatisch zeggen dat naarmate het getal toeneemt de specificatie met het lagere getal opvolgt. De inhoud en verschillen in specificaties dienen zorgvuldig te worden opgezocht. Voorbeeld: ACEA A3/B4, ACEA C3, ACEA E6. Daarnaast is er ook de API (American Petroleum Institute) classificatie voor benzine- als dieselmotoren van personenauto’s, lichte en zware vrachtwagens en bussen.
 • S-oliën voor benzinemotoren
 • C-oliën voor dieselmotoren

In beide gevallen worden de letters aangevuld met letter op een alfabetische volgorde. De tweede letter is opeenvolgend, dus een nieuwere specificatie heeft een hogere letter in het alfabet. Voorbeeld: API SJ/CF en API SN/CJ-4

Nee. Motorfietsen kunnen tweetakt als viertaktmotoren hebben, terwijl automotoren in de regel viertaktmotoren zijn (op sommige zeer oude auto’s na). Motorfietsmotoren zijn relatief klein die ook een relatief hoog vermogen kunnen leveren ten opzichte van automotoren. Er zijn motorfietsen waarvan de versnellingsbak en de natte plaatkoppelingen ook worden gesmeerd door dezelfde motorolie en sommige motorfietsen hebben een aparte versnellingsbakolie.

Nee, want LPG is voornamelijk opgebouwd uit de gassen butaan en propaan. Gassen hebben een homogenere moleculenstructuur dan vloeibare brandstoffen en zorgen voor minder vervuiling van brandstof in de motorolie. Oliën voor benzinemotoren kunnen de hogere verbrandingstemperaturen van LPG aan.

De prijs van de olie zegt in veel gevallen niet iets over de toepasbaarheid van de olie. Een automotor is een complexe machine waarbij de autofabrikant voorschrijft aan welke eisen een smeermiddel moet voldoen. Als het smeermiddel aan hoge eisen of aan veel eisen moet voldoen, neemt de prijs over het algemeen toe omdat hiervoor hoogwaardige olie en technologische additieven noodzakelijk zijn. In sommige gevallen volstaat een goedkope olie wel, echter in de meeste gevallen voldoet deze niet aan de voorgeschreven specificaties.

Ja, motorontwikkelingen zijn gericht op prestaties, het verbruik, en de emissie-eisen. Motorolie specificaties zijn gekoppeld aan motorontwikkelingen.